banner-NEA-EPOXI-600x74

ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ

  • cretapress
  • Δεκέμβριος 7, 2017
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ

Του Αλέξανδρου Καμπουράκη*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΊΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

‘Εναρξη Υποβολών 18/12/2017

Λήξη Υποβολών 28/03/2018

ΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί ένα από τα βασικά στρατηγικά σχέδια για την ανάπτυξη της Χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ KAI EΣΠΑ

Ο όρος Ανάπτυξη στα οικονομικά αναφέρεται στην αύξηση της πραγματικής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών σε μία οικονομία με την πάροδο του χρόνου. Το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης
Έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία
Βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
Χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η οικονομική κρίση των τελευταίων επτά χρόνων με εμφανή την έλειψη ρευστότητας στην αγορά σε όλους τους τομείς, με τον κατασκευαστικό τομέα στο ‘ναδίρ’ και την ανεργία να μαστίζει τη χώρα, περισσότερο από ποτέ χρειάζονται νέα εργαλεία τα οποία θα επανεκκινήσουν την οικονομία της χώρας οδηγώντας στην ανάκαμψη της.
Το ΕΣΠΑ έρχεται να αποφέρει συμβολή στην αναγέννηση της Ελληνικής Οικονομίας, με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας, με τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Γνωρίζουμε καλά τον κόπο, τον χρόνο και το χρήμα το οποίο χρειάζεται για την δημιουργία μιάς νέας επιχείρησης. Μια διαδικασία απαραίτητη για την επιτυχή δημιουργία μιάς επιχείρησης η οποία θέλει να σεβαστεί και να εργαστεί πάνω στο αντικείμενο για το οποίο προορίζεται.
Το ΕΣΠΑ έρχεται να συμβάλλει και να συμπληρώσει την οικονομική ροή δημιουργίας μιάς επιχείρησης αποπληρώνοντας ομάδες εργασιών σε μεγάλο ποσοστό του κόστους τους.
Με Ευρωπαϊκά κονδύλια έχουν ήδη επιδοτηθεί Επιχειρήσεις Τουριστικών Καταλυμάτων, Ελαιοτριβεία, Τυποποιητήρια Προϊόντων, Γραφεία Επισημόνων και άλλα, δίνοντας πραγματικό έναυσμα εκκίνησης δημιουργίας της επιχείρησης, μιάς και οι ιδιοκτήτες νιώθουν οτι κάποιος τους στηρίζει, δίνοντάς τους την ώθηση που τους χρειάζεται.

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΓΚΕΣ

Μια νέα Επιχείρηση έχει ποικίλες ανάγκες για να δημιουργηθεί. Χρειάζεται οικονομικούς πόρους για να ετοιμάσει Κτίρια, Εγκαταστάσεις, Περιβάλλοντα Χώρο, Μηχανήματα, Εξοπλισμό, Άϋλες Δαπάνες, Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων, κόστος Μελετών Οικοδομικών Αδειών κλπ.

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 σε εθνικό επίπεδο έχει προσδιορίσει κλάδους στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική μεγέθυνση.

Οι Επιλέξιμες Δαπάνες της Πρόσκλησης: Ο.Ι.1_ΚΕ_1 Έκδοση: 1η, είναι οι εξής:

Α/ Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.
Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος
80%

2.
Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
100%

3.
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000€.

4.
Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
μέχρι 15.000€

5
Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου.
μέχρι 40.000 €

6.
Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
μέχρι 10.000€

7.
Μεταφορικά μέσα
μέχρι 25.000€

8.
Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου
μέχρι 4.000 €

Οι κλάδοι της Πρόσκλησης: Ο.Ι.1_ΚΕ_1 Έκδοση: 1η, είναι οι εξής:

5.1.1 ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Ξενοδοχεία
Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
Ξενώνες φιλοξενίας νέων

5.1.2 ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
Περιορισμοί : Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
– Κατάταξη σε κατηγορία 3 κλειδιά και άνω
– Ελάχιστη δυναμικότητα Δέκα (10) κλίνες

5.2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

5.3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Αθλητικός Τουρισμός:
Θαλάσσιος τουρισμός
Τουρισμός υπαίθρου:
Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000,00 € έως 400.000,00 €.
Είναι εύλογο να καταλάβει κανείς την χρησιμότητα του ΕΣΠΑ ώς εργαλείο οικονομικής ενίσχυσης το οποίο χρηματοδοτεί τόσους και πολλαπλούς επιχειρηματικούς κλάδους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ομαλή εξέλιξη της οικονομίας και των εμπορικών συναλλαγών της χώρας, ειδικά σε περιόδους κρίσης.

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΓΚΕΣ

Κάθε επιχείρηση για να δημιουργηθεί σωστά, βιώσιμα και ανταγωνιστικά χρειάζεται μεταξύ άλλων να καταβάλει αξιοσημείωτα ποσά για τις παρακάτω κατηγορίες:

Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος
Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου.
Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
Μεταφορικά μέσα
Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες δαπανών είναι επιλέξιμες στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα ποσά τα οποία οφείλει να καταβάλει ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτούνται σε ποσοστό:

Εως 50 % του Επενδυτικού Σχεδίου στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

Εως 45% του Επενδυτικού Σχεδίου χωρίς πρόσληψη νέου προσωπικού

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΠΑ

Μετά από την υπογραφή της απόφασης ένταξης ξεκινά η διαδικασία για τη χορήγηση προκαταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης ανάλογα με τις απαιτήσεις και κατευθύνσεις του ανάλογου προγράμματος.
Εν συνεχεία ξεκινούν οι διαδικασίες κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων και ο ιδιοκτήτης προχωρά στην αγορά των κατάλληλων μηχανημάτων και εξοπλισμού τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.
Αμέσως μετά και έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου πιστοποιήται το φυσικό και οικονομικό αντικειμένο και τέλος καταβάλονται τα αναλογούντα ποσά στον δικαιούχο ιδιοκτήτη.
Πρόκειται για μιά διαδικασία πολύπλοκη και επαναλαμβανόμενη, (σε όλα τα στάδια αποπληρωμής των επιλέξιμων δαπανών), η οποία χρειάζεται σωστή ομάδα παρακολούθησης και κατεύθυνσης για να μπορέσει ο ιδιοκτήτης να φτάσει στο στόχο του ο οποίος είναι η αποπληρωμή της ενίσχυσης και η έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης του.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο ρόλος του Μηχανικού στην διαδικασία αποπεράτωσης ενός έργου το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ είναι πρωταρχικός. Ο Μηχανικός δημιουργεί τις Συμβάσεις Έργου Εργολαβίας που χρειάζονται καί απέναντι στον ιδιοκτήτη αλλά και απέναντι τους υπεργολάβους κτίστες, στους υπεργολάβους ηλεκτρολόγους , στους υδραυλικούς, στους πλακατζίδες, στους προμηθευτές του απαραίτητου εξοπλισμού κλπ.
Ο Μηχανικός ελέγχει τις πληρωμές υλικών και εργασιών διατηρώντας αρχείο με τα απαραίτητα για τον έλεγχο παραστατικά, ελέγχει τα δελτία αποστολής, επιβλέπει την πρόοδο του έργου, δημιουργεί τις απαραίτητες για τις διαδικασία λίστες ομάδων εργασιών οι οποίες ζητούνται κατά τον έλεγχο πιστοποίησης, κλπ. Σκοπός της όλης αυτής βαριάς διαδικασίας είναι ο επιτυχής έλεγχος από τους αρμόδιους υπαλλήλους και η αποπληρωμή του ιδιοκτήτη.
Πρόκειται για μια διαδικασία ευθύνης και απέναντι στα Ευρωπαϊκά Κονδύλια αλλά και απέναντι στον Ιδιοκτήτη ο οποίος αγωνιά για την οικονομική και κατασκευαστική εξέλιξη του έργου του.

ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ

Σε περιόδους πολύ δύσκολες τις οποίες διανύουμε τα τελευταία χρόνια, οι οποίες έχουν κατακερματίσει την Ελληνική Οικονομία, τέτοια εργαλεία Ανάπτυξης και Επανεκκίνησης της Ελληνικής Οικονομίας όπως είναι το ΕΣΠΑ χαιρετίζονται και είναι απαραίτητα για την Ανάπτυξη και την Επανεκκίνηση της Οικονομίας της Χώρας,
Το ΕΣΠΑ είναι αναμφισβήτητα ένα Ευρωπαϊκό Εργαλείο το οποίο συμβάλει και προωθεί τη διαδικασία πραγματικής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελληνική Οικονομία.

*Ο Αλέξανδρος Καμπουράκης είναι Αρχιτέκτονας

http://www.akam.pro/

Άλλα άρθρα στην ίδια ενότητα

Αν βρίσκεστε στον δρόμο ή δεν έχετε συνεχή πρόσβαση στο internet, αποθηκεύστε το τηλέφωνο του cretapress.gr 6940 042 120 και στείλε μας τη φώτο, το βίντεο ή το μήνυμά σας για να καταγγείλετε, να πείτε την άποψή σας ή και για να δείξετε αυτό που θέλετε.

Άλλος τρόπος επικοινωνίας με internet: info@cretapress.gr


-Απαγορεύεται η αντιγραφή- Cretapress.gr