Αναζήτηση Ειδήσεων
Επιχειρείν και Δικαιοσύνη

Επιχειρείν και Δικαιοσύνη

Του Αργύρη Αργυριάδη*

Μετά από δέκα περίπου έτη οικονομικής κρίσης και αλλεπάλληλων μνημονίων (που όχι μόνον δεν τα «έσκισαν», όπως κομπορρημονούσαν οι πολιτικοί μας ταγοί, αλλά τα έκαναν και … εικόνισμα) θα περίμενε κανείς ότι η επιχειρηματικότητα στη χώρα θα ανθούσε. Προφανώς, τα δημοσιονομικά μεγέθη βελτιώθηκαν – στηριζόμενα όμως στην υπερφορολόγηση και στην περικοπή των δημοσίων επενδύσεων που ουδόλως δύναται να διατηρηθούν για πολύ ακόμη, καθόσον η κόπωση των φορολογουμένων είναι εμφανής – αλλά το ίδιο ουδόλως μπορούμε να ισχυριστούμε για το επιχειρείν.

Η πρόσφατη, μάλιστα, έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, «Doing Business» για το 2019 αναδεικνύει μια σημαντική παράμετρο που αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας: τη Δικαιοσύνη, όπως αυτή απονέμεται στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση η χώρα μας, για το 2019, κατατάσσεται στην 132η θέση μεταξύ 190 χωρών λαμβάνοντας υπόψη το δείκτη αποτελεσματικής επίλυσης εμπορικών διαφορών (enforcing contracts).

Ειδικότερα καταγράφεται ότι απαιτούνται κατά μέσο όρο 1.580 ημέρες για την εκδίκαση μιας υπόθεσης από το αρμόδιο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και για την εκτέλεση της απόφασης που θα εκδοθεί, έναντι 582 ημερών στις χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ.

Ακόμη χειρότερες είναι οι «αποδόσεις» στο χρόνο ολοκλήρωσης των πτωχευτικών διαδικασιών (resolving insolvency) όπου ο μέσος χρόνος υπερβαίνει τα 3 ½ χρόνια έναντι 1,7 ετών στις χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ.

Επιπρόσθετα, το ποσοστό ανάκτησης από τους εξασφαλισμένους πιστωτές μέσω αναδιοργάνωσης, εκκαθάρισης ή πλειστηριασμού ανέρχεται μόλις στο 33,.2% στην Ελλάδα έναντι 70,50% στις χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ.

Τι μπορούμε, όμως, να κάνουμε πέραν από την περιγραφή του προβλήματος;

Προφανώς, τα ευχολόγια και οι αλλεπάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την «επιτάχυνση» της Δικαιοσύνης δεν αρκούν καθόσον το σύστημα στηρίζεται σε σαθρά θεμέλια.

Πρώτα πρώτα τα Δικαστήρια δεν αποτελούν πανάκεια, ιδίως στον τομέα των εμπορικών διαφορών. Άλλωστε, η ζώσα καθημερινότητα έχει αποδείξει ότι πολλές διαφορές – ιδίως οι ενδοεταιρικές διενέξεις – λύνονται στο πλαίσιο εξωδικαστικών διαπραγματεύσεων και όχι στις αίθουσες των δικαστηρίων. Μάλιστα, όσο πιο γρήγορα επέλθει συμβιβασμός των αντιτιθέμενων απόψεων τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να διασωθεί μια επιχείρηση.

Σε όλες τις πολιτισμένες χώρες – εδώ και μερικά χρόνια και στη χώρα μας – παρέχεται η δυνατότητα να επιλυθούν διαφορές μέσω της διαμεσολάβησης. Η τελευταία θα έπρεπε να αποτελεί υποχρεωτικό προστάδιο σε συγκεκριμένες διενέξεις (πχ ενδοεταιρικές διαφορές, αμφισβήτηση τραπεζικών χρεώσεων, αθέμιτες ανταγωνιστικές πρακτικές κλπ) με εξαίρεση τη δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων.

Ήδη με το Ν. 4512/2018 προβλέπεται ότι οι διαφορές που δημιουργούνται από την προσβολή εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών σχεδίων ή υποδειγμάτων, όπως επίσης και οι διαφορές από χρηματιστηριακές συμβάσεις υπάγονται υποχρεωτικά σε διαμεσολάβηση πριν προσφύγουν οι ενδιαφερόμενοι στα δικαστήρια.

Ωστόσο, η εφαρμογή του ανωτέρω νόμου έχει ανασταλεί μέχρι τις 16.9.2019 μετά την απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις που αφορούν πρωτίστως τα «κόστη» της διαδικασίας (μολονότι ο ίδιος ο Άρειος Πάγος έχει κατ’ επανάληψη κρίνει συνταγματικά τα υψηλά παράβολα που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες για να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη).

Συνεπώς, η ίδια η ηγεσία της οργανωμένης δικαιοσύνης φαίνεται να προτιμά τη διατήρηση του υφιστάμενου status quo. Δηλαδή να γεμίζουν τα πινάκια των δικαστηρίων με υποθέσεις που θα μπορούσαν να φθάσουν ενώπιόν της μόνον εάν είχαν «ωριμάσει» και κάθε προσπάθεια συμβιβαστικής επίλυσης είχε αποτύχει…

Δεύτερον ιδίως για τις εμπορικές υποθέσεις πρέπει άμεσα να συσταθούν ειδικά εμπορικά τμήματα (νέα «εμποροδικεία») σε όλα τα μεγάλα πρωτοδικεία της χώρας και στις περιοχές που εμφανίζουν εξωστρέφεια λόγω του τουρισμού (δηλαδή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, Ρόδο και Χανιά). Στην ουσία με αυτόν τον τρόπο το 95% περίπου των υποθέσεων της χώρας που έχουν επιχειρηματικό αντικείμενο θα δικάζονταν κατά προτεραιότητα από συγκεκριμένους δικαστές. Τους τελευταίους, μάλιστα, η πολιτεία οφείλει να τους μετεκπαιδεύει δίνοντάς τους κίνητρα τόσο για μεταπτυχιακές σπουδές όσο και επιβάλλοντας την παρακολούθηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης στη Σχολή Δικαστών.

Το εμπορικό δίκαιο είναι ο πιο ζωντανός κλάδος του Δικαίου – καθόσον καλείται να καταγράψει και ρυθμίσει τις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις – και δεν είναι δυνατόν να αρκούμαστε στη φιλομάθεια και στον «ευπατριδισμό» των δικαστών που επιδιώκουν να φανούν αντάξιοι της αποστολής τους (που ευτυχώς είναι αρκετοί).

Τρίτον ειδικά για τον τομέα των πτωχευτικών διαδικασιών απαιτείται πλήρης συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά κελεύσματα και συστάσεις. Η διαδικασία στην Ελλάδα είναι “δικαστικοκεντρική” (είτε αναφερόμαστε στο πτωχευτικό δικαστήριο είτε στον εισηγητή πτωχεύσεων).

Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης (ακόμη και σε εκείνες του πρώην ανατολικού μπλοκ) η διαδικασία κινείται περισσότερο από οργανωμένες εταιρίες και κοινοπρακτικά σχήματα (συμμετέχουν δικηγόροι, λογιστές, ορκωτοί ελεγκτές, μεσίτες, σύμβουλοι επιχειρήσεων κλπ) που θεωρούνται «ειδικοί» στην αντιμετώπιση ζητημάτων αφερεγγυότητας (insolvency practitioners).

Ελέγχονται από συγκεκριμένους φορείς (είτε το πτωχευτικό δικαστήριο είτε από Εθνικές αρχές) αλλά η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκει σε αυτούς και την ομάδα των πιστωτών.

Στόχος μιας πτωχευτικής διαδικασίας δεν μπορεί να είναι μόνον ο πλειστηριασμός και η διανομή της πτωχευτικής περιουσίας, αλλά η διάσωση της επιχειρηματικής οντότητας (όχι των μετόχων/εταίρων) ή τμημάτων αυτής, μέσω της πτωχευτικής εκκαθάρισης.

Έτσι διασφαλίζεται μεγαλύτερο πτωχευτικό μέρισμα για τους πιστωτές, διασώζονται θέσεις εργασίας και η διαδικασία διατηρεί αναπτυξιακό προσανατολισμό. Ειδάλλως δεν διαφέρει σχεδόν σε τίποτα από την αναγκαστική εκποίηση του αστικού δικαίου (ΚΠολΔ).
Ο τρόπος που είναι σήμερα οργανωμένη η Δικαιοσύνη σε ζητήματα επιχειρηματικότητας οδηγεί σε αδιέξοδα. Η 132η θέση μεταξύ 190 χωρών, ύστερα μάλιστα από μια οκταετία «μεταρρυθμίσεων» δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν. Ούτε σε εμάς ούτε στους «μεσσίες – δανειστές» …

*Ο Αργύρης Αργυριάδης είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής & Διαχειριστής Αφερεγγυότητας, www.alf.gr

Μένουμε ασφαλείς! Προστατεύουμε εμάς και τους γύρω μας
Κοινοποίηση

Έχετε είδηση; Στείλτε στο viber: 6940042120

Ροή Ειδήσεων

Ποτέ άλλοτε η Παιδεία δεν υπήρξε περισσότερο αναγκαία, παρά σε χαλεπούς καιρούς, αφού η γνώση σε τούτα τα δύσκολα χρόνια ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Απόψεις, Επικαιρότητα
Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, για ορισμένους ο μεγαλύτερος, πέθανε την Τετάρτη (25/11) ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Αθλητισμός, Επικαιρότητα
Λίγα μέτρα έξω από το χωριό χάρακα έχει υποχωρήσει ο δρόμος ο οποίος είναι επικίνδυνος ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα
Η Δημοτική Αρχή Αρχανών-Αστερουσίων εκφράζει τα θερμά της ευχαριστήρια στo Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδιαίτερα στον Αρχηγό της, Στρατηγό ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα, Κρήτη
Ο Στυλιανός Μαστροκυριακάκης είναι 55 ετών, ζει στην Κρήτη και χρειάζεται την βοήθειά μας! Έπειτα από οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα
Με τις βροχοπτώσεις σε πολλά σημεία της Κρήτης στο δρόμο συναντά κανείς σημεία που μοιάζουν με ποτάμια ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα
Λόγω των εξελίξεων του κοροναϊού και λόγω των κρουσμάτων στην περιοχή ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα, Υγεία
Μια υπέροχη αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020 στο Ασήμι και στην οποία συγκεντρώθηκαν 35 μονάδες αίματος ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα, Υγεία
Βρέθηκα νωρίς το πρωί σήμερα στην Πολιτική Προστασία προκειμένου να ενημερωθώ για τα φαινόμενα που έλαβαν χώρα στο Δήμο Χερσονήσου ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα
Με αφορμή τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την Χερσόνησο και τα Μάλια, ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Μάξιμος Σενετάκης αφού ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα, Κρήτη
Εκφράζουμε τη συμπαράσταση μας στους ζημιωθέντες της χθεσινής τεράστιας καταστροφής, η οποία έπληξε κυρίως τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Ρεθύμνου ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα
Τα νέα λόγω του διαδικτύου ταξιδεύουν απίστευτα γρήγορα ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα, Κρήτη
Ενώ η βροχή συνεχίζει το συγκεκριμένο σημείο γίνεται όλο και επικίνδυνο αυτή την ώρα ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα
Σε κανονικές συνθήκες οι αρνητές του κορονοϊού είναι μόνο λόγια, ένα σχετικά ήρεμο κίνημα που δημιουργεί πολύ μικρότερο impact από ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα, Υγεία
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα απόφαση για τα έκτακτα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού, που από ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Ελλάδα, Επικαιρότητα
Ο 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι γεγονός. Ο Joe Biden πήρε την Πενσιλβάνια και τις εκλογές ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα
Από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και ώρα 06.00 σε όλη την επικράτεια ισχύουν τα παρακάτω ως προς τα μέτρα περιορισμού ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Ελλάδα, Επικαιρότητα
Ένας τεράστιος επικίνδυνος για τα σπίτια ευκάλυπτος κλαδεύτηκε την Τρίτη που μας πέρασε ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα, Κρήτη
Στις 6 το πρωί του Σαββάτου ξεκινά το δεύτερο lockdown - Από τα σχολεία ανοιχτά θα μείνουν νηπιαγωγεία και δημοτικά ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Ελλάδα, Επικαιρότητα
Είναι αλήθεια πως και τα παιδιά εκδηλώνουν άγχος; Η απάντηση είναι, ναι. Πολλοί πιστεύουν ότι η ζωή ενός παιδιού είναι ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Υγεία
Ενημέρωση από το Παιδιατρικό Ιατρείο του Κέντρου Υγείας Χάρακα ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα, Υγεία
Χαροπαλεύει ο π. Νικόλαος Κακαβελάκης που έπεσε θύμα τρομοκρατικής επίθεσης έξω από τον Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου που διακονεί ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα
Από την Τρίτη, 3/11, και για ένα μήνα, τίθεται σε ισχύ το νέο πρόγραμμα μέτρων προστασίας από την πανδημία που ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Ελλάδα, Επικαιρότητα
Αυστηρά είναι τα νέα μέτρα που τίθεται σε ισχύ από την Τρίτη το πρωί, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Ελλάδα, Επικαιρότητα
6,7 Ρίχτερ σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα
Προγραμματισμένη επίσκεψη στο Ηράκλειο και τη Χερσόνησο της Κρήτης πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Μάνος Κόνσολας, μαζί με τη Γενική ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα, Κρήτη
Γράφει ο Ισίδωρος Καρδερίνης ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Απόψεις, Επικαιρότητα
Μήνυμα του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ν. Ηρακλείου και Αν. Τομεάρχη Ανάπτυξης & Επενδύσεων Χάρη Μαμουλάκη, για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα, Κρήτη
Στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά βρέθηκε σήμερα για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα, Κρήτη
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, πραγματοποιήθηκαν επιμνημόσυνες δεήσεις και κατάθεση στεφάνων στις Δημοτικές Ενότητες ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα, Κρήτη