8ο παιδικό φεστιβάλ στις Αρχάνες 19 και 20 Οκτωβρίου

8ο παιδικό φεστιβάλ στις Αρχάνες 19 και 20 Οκτωβρίου

Με τίτλο ΔιαSoSτε οικολογικά θα πραγματοποιηθεί Το όγδοο παιδικό φεστιβάλ στις Αρχάνες 19 και 20 Οκτωβρίου

Τζάμια-Κορνίζες-Είδη Σκίασης Γκοντές. Τηλ. 2811 21 71 81